Laden Evenementen

Afbeelding: de ‘kaperskaart’ geeft een beeld van de situatie in het waddengebied met Schiermonnikoog, Engelsmanplaat en de Friese kust omstreeks 1735. Bron: Tresoar.

Beschrijving

De Wadden zijn altijd een dynamisch gebied geweest: volop in beweging. Eilanden en geulen verplaatsen zich in de loop der tijd, door veranderende stromingen, maar ook door vrij plotselinge gebeurtenissen als stormvloeden. Het oostelijk waddengebied met Ameland, Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumeroog is zo’n gedeelte waar dat soort processen nog plaatsvinden.

Een vaartocht over het Lauwersmeer – de vroegere monding van een paar rivieren – en vervolgens via de Waddenzee naar Schiermonnikoog maakt dat al duidelijk. Ooit had Schiermonnikoog, dat veel westelijker lag, nauwe banden met het Friese vasteland en was het (gedeeltelijk) kloosterbezit. In de loop der tijd ‘verschoof’ het eiland steeds verder naar het oosten. Dat leidde tot eeuwenlange ruzies en conflicten met buurprovincie Groningen. Waar lag de grens tussen beide provincies in de Wadden? Die ruzies ontstonden ook meermaals over strandingen van schepen. Op wiens gebied lagen wrakken of aangespoelde goederen? Jutters trokken zich daar weinig van aan.

Deze excursie geeft een beeld van de ‘Wadden in Beweging’: van het ontstaan van de Lauwerszee tot de afsluiting ervan en het ontstaan van het Lauwersmeer; van wadlopende monniken en kloosterlingen; van piraterij door eilanders en kustbewoners, gestrande ‘goudschepen’ en strijd om aangespoelde goederen; van bebouwing, waaronder een oude nederzetting, die in zee verdween tot een compleet nieuw dorp dat planmatig werd opgezet.

Programma (o.l.v. historicus Albert Buursma)

– ontvangst met koffie/thee en cake
– vaartocht met de historische garnalenkotter ZK 4 Albatros van Zoutkamp naar Schiermonnikoog en vice versa
– uitleg over het ontstaan van de Lauwerszee en de uiteindelijke afsluiting met de gevolgen daarvan
– uitleg over de dynamiek van het wad: verschuivende geulen, platen en eilanden
– fietstocht langs de dijk naar de westzijde van het eiland en via de Westerplas richting strandovergang Westerstrand
– tussenstop bij de laatste resten van het verdwenen ‘oude dorp’ aldaar
– over het fietspad terug naar het dorp (Middenstreek)
– wandeling door het dorp en uitleg over de opzet daarvan in de 18de eeuw.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjark Visser via telefoonnummer 06 – 22 47 77 50 of per e-mail: zk4@visserijmuseum.com

Praktische info

Datum: zondag 11 juni

Tijdstip: van 08.30 tot uiterlijk 18.00 uur

Prijs 1: € 65,00 per persoon bij de keuze voor een fiets met versnellingen

Prijs 2: € 76,00 per persoon bij de keuze voor een elektrische fiets

LET OP: u dient zelf een lunchpakket en drinken mee te nemen.

Kaarten kunt u hier reserveren.

Na betaling vindt u de tickets als PDF-bestand in uw mailbox. Houd eventueel ook de spam in de gaten.

NB: de excursie gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen en onder goede weersomstandigheden.

Een aantal dagen van tevoren ontvangt u een mail met praktische informatie.