ANBI-status

Het Visserijmuseum in Zoutkamp is een ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang of nut. Met enige trots dragen wij dan ook deze status.