Heropening museum en bezoekersregels

Het Visserijmuseum is verheugd om u vanaf vrijdag 12 juni weer te mogen verwelkomen. Uiteraard staan de gezondheid en veiligheid van onze bezoekers en vrijwilligers hierbij voorop. Alleen samen kunnen we zorgen voor een verantwoord en veilig bezoek. Op basis van het advies van het RIVM en het protocol van de Museumvereniging hanteren we daarom een aantal voorzorgsmaatregelen.

Telefonisch reserveren
Na de persconferentie van 28 september is duidelijk geworden dat museumbezoek weer vooraf gereserveerd dient te worden. We zijn verplicht om uw naam en telefoonnummer te noteren. Zo kan de GGD bij een eventuele besmetting bron- en contactonderzoek uitvoeren. Ons museum hanteert vooralsnog de volgende tijdvakken: 12.15 – 13.45 uur / 13.45 – 15.15 uur / 15.15 – 16.45 uur. Per tijdvak laten we maximaal 15 personen toe. Reserveren kan gedurende openingstijden via het volgende telefoonnummer: 0595-401957.

Openingstijden OKTOBER
Dagelijks van 12.00 – 17.00 uur.

Bezoekersregels
Voor bezoekers gelden onderstaande regels, die zijn overgenomen uit het protocol van de Museumvereniging:
1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten minstens 24 uur klachtenvrij zijn.
2. Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien sprake is van een gezelschap (mensen uit hetzelfde gezin of huishouden).
3. Met de aankoop van een entreebewijs gaat u akkoord met de bezoekersregels en hygiënemaatregelen.
4. Entreebewijzen dienen door 1 persoon van een gezelschap afgehaald te worden aan de balie van ons museum.
5. U kunt alleen contactloos of met PIN betalen.
6. In de verkoopruimte kunnen we maximaal 2 personen tegelijk ontvangen: 1 persoon aan de balie en 1 persoon in de winkel. Het is dus mogelijk dat u even moet wachten voordat u naar binnen mag. We vragen hiervoor uw begrip.
7. Volg de aangegeven route.
8. Volg altijd de aanwijzingen van onze vrijwilligers.
9. Vanaf 15 oktober is het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.

Hygiënemaatregelen
1. Onze baliemedewerkers staan achter een scherm van plexiglas.
2. Bezoekers en vrijwilligers houden 1,5 meter afstand. Zij geven elkaar de ruimte.
3. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
4. Was of desinfecteer uw handen na contacthandelingen. Deponeer de papieren handdoekjes in de daarvoor bestemde afvalbak.
5. We vragen u het aantal contacthandelingen tot een minimum te beperken.
6. Toilet, deurklinken en andere contactoppervlakken worden door onze vrijwilligers regelmatig schoongemaakt.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en veel plezier in ons museum!